thumb.php

در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک‌ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله چندانی بین زانوها وجود داشته باشد. اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک‌ها به هم چسبیده‌اند پای پرانتزی (ژنوواروم) نامیده می‌شود.

به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پا پرانتزی به کار می‌رود. در حالت پرانتزی شدن ساق پاها به سمت داخل انحراف می‌یابد.

علت و عوامل

عواملی که باعث پای پرانتزی یا ژنوواروم می‌گردند عبارتنداز:

عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)

بیماریی‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند (مثلاً بیماری راشیتیسم و استئومالاسی)

به دنبال ضربات وارده (به ویژه به صفحه رشد)

آرتروز (استئوآرتریت)

پارگی رباطهای زانو

شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که منجربه بد جوش خوردن شده‌اند

شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی (به علت بد جوش خوردن)

بیماری پاژه

آرتریت روماتویید

پرانتزی شدن پا در اطفال

پرانتزی شکل شدن پاها در اطفالی که تازه شروع به «راه رفتن» کرده‌اند معمولاً خود به خود اصلاح می‌شود. به این نوع از پرانتزی شدن زانوها، اصطلاح فیزیولوژیک بودن به کار می‌رود. این وضعیت معمولاً تا هیجده ماهگی برطرف می‌شود و بنابراین نیاز به درمان خاصی ندارد. عقیده بر این است که چنین وضعیتی (پرانتزی شدن فیزیولوژیک) در کودکانی که زودتر از حالت طبیعی راه می‌افتند شایع تر است.

درجات خفیف پرانتزی شدن در اطفال شایع است. این نوع تغییر به درمان نیازی ندارد. البته اگر تغییر شکل ایجاد شده تا پایان دوران کودکی اصلاح نشده باشد نیاز به درمان دارد.

اصلاح و درمان

توصیه‌ها و روش‌های درمانی فقط با نظر متخصص  تجویز می‌گردد.

زانوی پرانتزی ساختاری، عمدتاً با استفاده به موقع از بریس در دوره‌های مناسب امکان‌پذیر می‌شود.

در مورد زانوی پرانتزی وضعیتی هم می‌توان ملاحظات اصلاحی زیر را در نظر گرفت:

ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران

ارئه حرکات کششی برای کپسول داخل زان

تصحیح راه رفت به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشروی قرار گیرد

تصحیح کفش وتعویض کفشهایی که سائیدگی جانب خارج آنها بیشتر از حد معمول است.

پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو

“از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)
مشاوره رایگان