مشکلات جراحی دیسک کمر

تنگی کانال نخاعی و هرنی دیسک کمر دو بیماری جداگانه هستند که هر دو آنها میتوانند موجب کمردرد و دردهای سیاتیکی با انتشار به اندام تحتانی شوند. البته این دو بیماری میتوانند با هم در یک بیمار وجود داشته باشند. با این حال هرنی دیسک بین مهره ای بیشتر در افراد جوان و تنگی کانال نخاعی بیشتر در افراد با سنین متوسط و بالا دیده میشود.

1

درمان هر دو این بیماری ها در بسیاری موارد با انجام اقدامات غیر جراحی امکانپذیر است. در واقع درمان در اکثر بیماران با اقدامات غیر جراحی شروع میشود. در صورتیکه اقدامات غیر جراحی نتواند درد بیمار را کاهش دهد ممکن است نیاز به انجام عمل جراح وجود داشته باشد.

مسلما انجام عمل جراحی بر روی دیسک بین مهره ای و یا اعمال جراحی که برای تنگی کانال نخاعی صورت میگیرد مانند هر عمل جراحی دیگر میتواند با عوارض احتمالی همراه باشد. یکی از این عوارض احتمالی آسیب به ریشه های عصبی نخاع است.

ریشه های عصبی نخاع ممکن است در حین جراحی به علت تحت فشار قرار گرفتن یا کشیده شدن یا پاره شدن و یا به علت تجمع خون در اطراف آنها بعد از عمل جراحی آسیب ببینند. احتمال بروز این آسیب ها کم است ولی صفر نیست. درصد بالایی از این آسیب ها در جراحی هایی که در دست یک جراح با تجربه انجام میشود کمتر است.

در صورتیکه درد سیاتیکی بیمار با انجام اقدامات غیر جراحی بهبود نیابد و یا بیمار دچار مشکلاتی مانند ضعف عضلات اندام تحتانی و یا اختلالاتی در کنترل ادرار و مدفوع شود معمولا نیاز به عمل جراحی خواهد داشت. انتخاب یک جراح متخصص با تجربه ممکن است بتواند تا حدودی احتمال آسیب به ریشه های عصبی نخاع در حین جراحی را کاهش دهد.

مشاوره رایگان