مشاوره رایگان در تلگرام از طریق شماره 09336970213

زانو درد : علت و عوامل

li

اغلب زانو درد در اثر استفاده زیاد تحرک کم گرم و سرد نکردن بدن هنگام ورزش و یا کشش نامناسب بدن ایجاد می شود

تعداد زیادی از مردم در سنین متفاوت از زانو درد شکایت می کنند .زانو درد یکی از مشکلات شایع اسکلتی عضلانی است که علت های متختلفی در به وجود آمدن آن تاثیر دارند.

علت

بعضی از انواع زانو درد در سنین خاصی بیشتر دیده می شوند بطور مثال بیماری ازگود اشلاتر و تاندنیت تاندون کشکک بیشتر در نوجوانان و نقرس بیشتر در سنین بالا دیده می شوند

جنسیت

دررفتگی کشکک در دختران نوجوان بیشتر دیده می شود و ازگود اشلاتر و تاندنیت تاندون کشکک در پسران بیشتر دیده می شود. ازعلائم مهم این بیماری هازانو درد است.

وزن زیاد

استئوآرتریت یا ساییدگی زانو در افراد با وزن بالا بیشتر دیده می شود. ساییدگی موجب بروز زانو درد می شود.

اشکالات مکانیکی

اشکالات مکانیکی مانند کوتاهی یک اندام تحتانی یا اشکال در امتداد استخوان های زانو می تواند احتمال مشکلات زانو را بیشتر کرده و موجب تشدید زانو درد شود.

کم بودن انعطاف پذیری 

کاهش انعطاف پذیری مفصل زانو و کاهش قدرت عضلات اطراف زانو بخصوص در عضله چهارسر ران موجب می شود تا در هنگام ورزش نیروهای بیشتری به مفصل زانو وارد شده و احتمال ایجاد آسیب بیشتر شود. در این موارد زانو درد بیشتر ایجاد می شود.

عوامل

برخی ورزش ها

برخی از ورزش ها موجب فشار شدید بر روی زانوها می شود از جمله این ورزش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

اسکی آلپاین

بسکتبال

آسیب های قدیمی

اگر قبلا زانوی شما آسیب دیده باشد احتمال آسیب دیدگی مجدد زانو بیشتر می باشد

“از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)”